YDS’ye Nasıl Hazırlanmalıyım?

Reklam Alanı 4
yds-nasil-hazirlanmali
Reklam Alanı 6

YDS ‘ye Nasıl Hazırlanmalıyım ?

YDS Sınavına Hazırlıkta ilk Yapmamız Gerekenler

Yds  sınavına  girenlerin çoğu kelime bilgilerinin az olduğundan şikayet ederler. Kelime ezberlemeye başlamakla sınav hazırlığına başlanmaz.

1) Dilbilgisi Çalışın 

Yds sınavı hazırlık için İngilizce seviyeniz Intermediate ve üstü olmalıdır. Önce Türkçe Dilbilgisi altyapınızı kuvvetlendirin, isim, sıfat, zarf, fiil, zamir, gibi temel kavramların ne olduğunu hatırlayın. Yds hazırlık İngilizce dilbilgisi çalışmalarına ondan sonra başlayın.
Örneğin, İngilizce de TIME CLAUSE, ADJECTIVE CLAUSE, NOUN CLAUSE gibi terimlerin ne anlama geldiğini ve bunların Türkçe karşılıklarını bilin.

2) Yds  Sınavı ve soru tipleri hakkında bilgi sahibi olun

İngilizce Yds sınavı soru çeşitlerini ve soruları analiz edip soru da ve şıklar da ne tür dil bilgisi yapılarının kullanıldığını anlamaya çalışın. İngilizce Yds sınavı sırasında ne tür sorular ve şıklar ile karşılacağınızı bilmek ve soruları nasıl çözebileceğinizi anlamak sınav da en büyük yardımcınız olacaktır. Seçenekleri eleme  çalışmaları en çok üzerinde durmanız gereken çalışmalardır.

3) İngilizce Yds sınavı  Reading Parçaları çalışın 

Yds sınavı reading çalışmaları komple metin değil paragraflar üzerinde yapılmalıdır. İngilizce Yds sınavı her paragraf ile ilgili 5 soru sorulur ve sorulardan bazı yorum bazıları ise doğrudan çıkarım sorularıdır yani her sorunun ayrı bir bilgi ölçümü ve çözümü vardır.

4) İngilizce Yds sınavı kelime çalışması yapın 

Kelime ezberlemek kolay, onları tekrar hatırlamak ise zordur. İngilizce Yds sınavı sırasında kelimeleri tekrar hatırlayabilmenin yolu, onlarla ilgili metinler, cümleler okumak ve kullanmaktır.

5) İngilizce Yds sınavı ile ilgili çok soru çözün

İngilizce Yds sınavına hazırlık için dilbilgisi testlerin de önce konu testleri ile başlayın. Böylece hangi konularda eksikliğiniz olduğunu anlayabilir ve eksiklerinizi çalışarak kapatabilirsiniz . En sonun da ise tüm konuları içeren dil bilgisi testleri çözün. Soruları cevaplarken yanlış şıkların niçin yanlış olduğunu da kendinize sorun. Yani seçenekleri elediğiniz de doğru şıkkı bulduğunuzdan emin olun. Bazı sorularda doğruyu kolayca ve bazı sorularda da yanlışı kolayca bulabilirsiniz. Siz her iki yöntemi de kullanmaya alışın.

İngilizce Yds sınavı dil bilgisi soruları çözümlerinde dikkat edilmesi gerekenler;

İngilizce Yds sınavı dil bilgisi soruları en kolay soru gruplarından biridir, çünkü sizden istenilen her konu için belli detayları ve kuralları bilmenizdir. İlk bakışta zor gibi görünen dil bilgisi konuları ve kuralları sorular üzerin de bilinçli bir şekilde çalışıldığı takdir de hiç de o kadar zor olmadığını siz de göreceksiniz.

İngilizce Yds sınavı dil bilgisi çalışmalarınız da dikkat etmeniz gerekenler aşağıda ki gibidir.

Çalıştığınız konuda ki kullanılabilen ve kullanılamayan yapıları bilmelisiniz İngilizce Yds sınavı  soruları  bu şekilde oluşturulmaktadır. Örneğin zamanlar konusun da ” By the time” hangi zamanlar ile kullanılır bilin ve aynı zamanda ” By the time ” görünce elemeniz gerekenleri de de mutlaka bilin ve hemen eleme yapın.

Verilen soruda önce seçeneklere bakın. Yanlış şıkları eleyin ve sorunun hangi dilbilgisi konusunu ilgilendirdiğini düşünün.
Dilbilgisi sorularını çözerken çok hızlı hareket etmelisiniz. Seçenekleri elemeyi doğru şekil de mutlaka bilmelisiniz. Bu bölüm de zaman kaybetmeden , paragraf sorularına ve Cloze test kısmına geçmelisiniz.
 İngilizce Yds sınav çalışmalarınız esnasın da bol dil bilgisi testi çözün. Önce çalıştığınız her konu sonun da o konu ile ilgili sonra da karışık dilbilgisi testleri çözün.

İngilizce Yds sınavı en önemli dilbilgisi konuları;
1 ZAMANLAR VE cümlelerde zaman Uyumu
2 Time Clause / Zaman Cümlecikleri
3 Cümle bilgisi
4 Bağlaçlar ve Bağlaç Türleri

Dilbilgisi  sorularını çözerken sakın kelime anlamına takılmayın ve cümleyi anlamağa uğraşmayın.

İngilizce Yds sınavı verilen cümleye anlamca en yakın ifadeyi bulmak 
. Bir cümlenin benzer anlamı bulmaya ” Restatement” denir.

Restatement farklı şekillerde yapılabilir:

1 Dilbilgisi yapısını değiştirerek: Örneğin Active – Passive değişikliği yaparak
2 Eş anlamlı kelimleler kullanarak
3 Benzer bağlaçlar kullanarak:  Ör: Although yerine Eventhough kullanarak.
4 Sadeleştirmeler Kullanarak: Ör: If we do not hurry, we will be late = We had better hurry, otherwise we will be late ( IF yerine Otherwise)

NELER YAPMAK GEREKLİ

1 Zamanların cümlede asla değiştiremezsiniz.Verilen cümle ile sizden istenen  cümlenin zamanı aynı olmak zorundandır. O zaman sorudaki aynı zaman için de kullanılmayan seçenekleri hemen eleyebilirsiniz.
2 Sorunun sizden ne istediğini bilmelisiniz ” Anlamca En Yakın Cümle” demek bire bir aynı cümle demek değildir.
3  Bu soru tipin de dilbilgisi seviyeniz iyi olmalıdır. Adverb Clasue, Modal, Tense, Adjective ve Noun Clause’ların çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

 İngilizce Yds Sınavı KELİME SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR?
Kelime sorularını 3 başlık altında değerlendirebiliriz.

Anlama dayalı kelime soruları:

Bu sorularda boşlukta bizden istenen kelimenin ya eş anlamlısı ya da kelimenin açıklaması ya da istenen kelimeyi gerektiren durum cümle içerisinde bize verilmektedir. Bu yüzden bu sorularda cümleyi anlamamız gerekmektedir. Aynı zamanda kelime türü de bizim için önemlidir. Örneğin seçeneklerde verilen zarflardan hangisi cümlede verilen hangi fiili nitelemektedir.

Kalıba dayalı kelime soruları:

Bu tür kelime sorularında, boşluk için verilen seçeneklerdeki kelimelerin hepsi anlam olarak uyabilir ancak İngilizce açısından kalıp olduğu için buraya sadece tek bir seçenek uygun olacaktır.

Preposition’a dayalı kelime soruları:

Bu tür kelime sorularında, bize boşluktan sonra bir preposition verilir. Anlam olarak diğer seçenekler sorulsa da bir tek seçenek sadece bu preposition’ı almaktadır.

İngilizce Yds sınavı ÇEVİRİ SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR

Çeviri soruları sınavlarda en çok puanı toplayabileceğiniz bölümdür çünkü zaten cümleler çevirilmiş olarak seçeneklerin arasında hazır beklemektedir. Bu nedenden dolayı kelime sıkıntısı da çekilmez.

Çeviri sorularını çözerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

1-Zaman uyumuna dikkat edin. Verilen cümledeki fiilin altını çizin
2-İngilizcedeki VERB Türkçe’de cümle sonundaki Yüklem, eylem, Fiildir. Onu bulun
3-Active – Passive (Etken – Edilgen Uyumuna) bakın

İngilizce Yds sınavı PARAGRAF VE OKUMA SORULARI İÇİN ÖNERİLER

Tüm sınavlarda adayların en çok çekindikleri bölümlerden biri okuma soruları ya da paragraf soruları diye adlandırılan kısımdır. Bu durumun aslında bir kaç temel nedeni var:

Kelime bilgisi yetersizliği
Soru köklerini tanımamak
İngilizce okuma deneyiminin olmaması
Şıkları elemeyi bilmemek
Paragrafta nereye bakacağını bilmemek
Zamanı Kullanma becerisinin olmaması
Psikolojik nedenler

METNİ OKURKEN :

YDS'ye Nasıl Hazırlanmalıyım

Önce soruları okuyun ve size ne sorulduğunu bilin :Soruların tamamını aklınızda tutamazsınız ama paragraf ile ilgili bir fikriniz olacak ve size ne sorulduğunu az çok bileceksiniz.
Paragrafta bilmediğiniz kelimelerle vakit kaybetmeyin
Gördüğünüz bağlaçların altını çizin (Therefore, because, However…)
Ana fikre odaklanın, detaylara takılmayın

 

SORULARI OKURKEN BİLMENİZ GEREKENLER

Paragraf ve Okuma sorularında 3 tip soru türü vardır.

1) Doğrudan  bilgi soruları: Ne zaman, Kim, Nerede, Hangi vb. Bu sorularda yorum yapılamaz ve direk metinden cevaplar bulunabilir. (bu sorular kaçmaz)
2) Yorum Soruları: Bu sorular sizi uğraştıracak olanlardır.  Yorum yaparak seçeneklerden hangisinin doğru olduğunu soran soru türüdür. (Anlamıyorsanız vakit kaybetmeyin)

3) Ana Fikir Soruları: Parçanın en  genel cümlesi onun ana fikridir. Ana fikir sorularının genellikle geniş zamanda olduğuna dikkat ediniz ( İp Ucu)

İngilizce Yds sınavı Cloze Test soruları nasıl Çözülür?

1- Bu sorularda önemli olan unsur parçanın tamamını anlamak değildir. Boşluğun verildiği cümleyi anlamak yeterlidir. Eğer bize bağlaç soruluyorsa iki ayrı cümleyi de anlamak gerekmektedir.

2- Bu sorularda yer alan kelime soruları “this, that, these, those, the, another, other” gibi kalıpların arkasından gelen kelimeler sorulur. Çünkü bu kelimeler bir önceki cümleye gönderme yapar.

3- Sıfat cümleciklerinin daha farklı türleri sorulabilir.

4- Boşluktan sonra yer alan preposition (ilgeçler)’e dayalı kelime soruları sorulabilir.

5- Phrasal verbs konusunda çeşitli sorular sorulabilir.

İngilizce Yds Sınavı PARAGRAF TAMAMLAMA SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Paragraf tamamlama soruları sınavlarda bana göre rahatça puan toplayabileceğiniz bölümlerden biridir, seçenekleri eleme yoluna giderek doğru cevapları bulabilirsiniz. Sizden tüm paragrafın çevirisini yapmanız beklenmez . yapmanız gereken şey, sizden istenilen boşluğu seçeneklerden hangisinin dolduracağını bulabilmektir.

İngilizce Yds Sınavı BİR CÜMLENİN ANLAMINI BULMA
ANA FİKRİ BELİRLEME.

Ana fikri bulmak deyince ilk önce aklınıza paragraf soruları veya okuma parçaları gelebilir,karşınızdaki cümle ne kadar uzun ve karmaşık görünürse görünsün, sonuçta basit tek bir anlamı vardır. Ek bilgi veren yapıları ayırt edebilmek için İngilizce dilbilgisine tam hakim olmanız gerekir

Reklam Alanı 5

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.