YDS SINAV TEKNİKLERİ

Reklam Alanı 4

yds-sinav-teknikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOŞLUĞA UYGUN DÜŞEN İFADE

…’nci – …’ncu sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime ya da ifadeleri bulunuz. Temel olarak Dil Sınavı’nda 18 gramer sorusu sorulur. Fakat genelde bunun 4’ü kelime, 2 veya 3’ü edat sorusudur. Bunlara ek olarak iyi bir genel bilgi ile çözülebilecek bağlaç soruları da vardır.

CÜMLENİN İNGİLİZCE KARŞILIĞI

…’nci – …’ncu sorularda verilen Türkçe cümlenin İngilizce dengini bulunuz. İngilizce’den Türkçe’ye yapılan çeviri Türkçe’den İngilizce’ye yapılan çevirilere göre daha kolaydır. Key word leri kullanarak cümleyi tam anlamıyla tercüme etmeye gerek kalmadan cevabı bulabiliriz. Türkçe’ den İngilizce’ ye çeviriler de verilen bir kelime için, seçeneklerde soru kökünde kullanılandan farklı Türkçe karşılıkların kullanılmasıdır. Sorulan cümlede “must, may” gibi yardımcı fiiller kullanılabilir. Cevaplarda ise yardımcı fiillerin anlama kattığı küçük farkları , anlamı tam olarak vermeyen ifadeler kullanılabilir. Çeviride çok dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise İngilizce cümle dizimleri ile Türkçe cümle dizimlerinin farkıdır.

CÜMLENİN TÜRKÇE KARŞILIĞI

…’nci – …’ncu sorularda verilen İngilizce cümlenin Türkçe dengini bulunuz. 8 adet İngilizce’den Türkçe’ye çeviri sorusu vardır. En kolay yapılabilecek bölüm olarak düşünülür. Dikkat etmemiz gerekenler ise şunlardır, Aktif cümle, pasif cümle kurulumları bizim için en çabuk doğru şeçeneğe gitme yoludur.Cins (gender) farkı veya uyumu (he, she, it olması):Kişi (person) uyumu (I, you gibi): Soruda verilen “I” dır.Zaman (time) uyumu:. Soru past, şıkları present olabilir. Çoğul veya tekil olma durumu.Çeviri sorularını cevaplarken özne – yüklem uyumuna da çok dikkat edilmelidir. Modal fiillere de anlamlarını bilerek soruda dikkat etmeliyiz. Sorulan cümlede “must, may” gibi modal fiiller olabilir fakat cevaplarda bu anlamı vermeyen ifadeler kullanılır. Birden fazla fiil verildiği durumlarda seçenekler arasında, cümledeki yüklem yerine diğer fiil yüklem olarak kullanılabilmektedir. Anlam bağlantısı veya bağlaçlar cümle içinde en dikkat edilmesi gereken yapılardır. Bu şekildeki cümleler birden fazla fiilin kullanıldığı cümlelerdir, bağlaçlar ile complex cümleler birbirlerine bağlanır.. Çeviri sorularındaki cümlelerin yüzde 65’i subordinate veya coordinate clause içermektedir. Yani unless, so, since, even if gibi bağlaçlar kullanılmaktadır. Bu kelimelerin anlamlarını bilmezsek doğru şeçeneği bulamayız.

PARÇAYLA İLGİLİ SORULAR

…’nci – …’ncu soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Comprehension soruları birkaç çeşitte sorulur içlerin de yorum, çıkarım, kavrama, sentez sorularını içeren sorular vardır. Reading akademik sınavlarda ölçülebilen tek dil yeteneğidir.. Reading’te başarılı olmak , anlamı bozan cümleyi ve paragrafı tamamlayan cümleyi bulma gibi alanlarda da iyi olma demektir. Reading soruları paragraf soruları şeklinde sorulur. Dil sınavı’nda 7 paragrafta üçer soru ile toplam 21 soru sorulmaktadır. Bu soruların şıkları farklı bölümleri sınar, örneğin: Çıkarım sorusu, From the passage we can infer that … Yorum sorusu, It is obvious from the passage that the functions of the Tower of London … Eşanlam kullanılarak oluşturulan soru, At the beginning of the twentieth century people … Sonuç çıkarma, From the passage one can conclude that … Açıklama sorusu, It is explained in the passage that… Demeye çalışma, It is implied in the passage that… Özellikle birşeyin belirtilmesi, It is pointed out in the passage that… Ana fikir soran tipindeki, We can understand from the passage that… Ve soru kökünde cevabın yarısı, seçeneklerde ise devamının yer aldığı soru tipi. The author suggests that underground railways are an excellent means of transport since …

DURUMA UYGUN DÜŞEN İFADE

…’nci – …’ncu sorularda duruma uygun düşen ifadeyi bulunuz. Durum soruları, İngilizce öğrenme yaklaşımlarından Functional yöntemi ne kadar iyi algıladığınızı sorar. Bu yöntem, İngilizce’nin dışarıda kullanılacağı yerleri öğretmeyi, hangi durumda nasıl karşılık verilmesi, soru sorulması gerektiğini öğretir. Bu soru grubunda sorulan her şey sizin yaşantınızdan ve sosyal çevrenizden alınmış gerçek durumlardır. Örneğin, sorularda sıkça sorulan randevunuz varken oraya gidemeyeceğinizi veya zamanında varamayacağınızı fark ettiğinizde ne söylersiniz gibi bir durum varsa, siz hemen gerçek hayatınızda ne yapardım diye düşünürsünüz. Ardından seçeneklerde verilmiş cümleleri okur ve bu durum karşısında gerçekten o söylenir mi diye durumu test edersiniz. Cevap olarak ise en mantıklı olanını seçersiniz.

CÜMLENİN DİĞER BİR İFADESİ

…’nci – …’ncu sorularda verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulunuz. İfade sorularının başında “Verilen cümleye anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz.” uyarısı gelir. Yani sorulan cümlenin seçeneklerdeki karşılığı her zaman yüzde yüz aynı anlama gelmeyebilir. Bu tür sorularda çeldiriciler, çoğunlukla zaman uyumu, çoğulluk/tekillik ve şahıs farklılıkları ile doludur. Dikkat etmeniz gereken şey verilen cümlenin zamanı, öznesi ve yüklemidir. Aşağıdaki örneğe dikkat edersek soru köküyle doğru seçeneğin aynı şeyi farklı yönlerden ifade ettiklerini görürüz.

CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

…’nci – …’ncu sorularda, cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. Cümle tamamlama sorularında en ağırlıklı olarak bağlaçlar (linking words, conjunctions) ile zamanlar (tenses) sorulmaktadır.

PARAGRAF TAMAMLAMA SORULARI

…’nci – …’ncu sorularda parçada boş bırakılan yere uygun düşen ifadeyi bulunuz. Konu bütünlüğü olan, bir diğer deyişle ilk cümlesiyle son cümlesi arasında sadece bir konunun anlatıldığı, içinde konu ve fikir akışı olan paragraf demektir. Bazı durumlarda paragraftaki boşluk tam değil, yarım bırakılmış bir cümle de olabilir.

KONUŞMADA BOŞ BIRAKILAN KISIM

…’nci – …’ncu sorularda karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmında söylenmiş olabilecek ifadeyi bulunuz. İlk yapılacak iş boşlukta söylenmiş şeyin bir soru cümlesi mi olduğunu bulmaktır. Böylece bulgunuza uymayan seçenekleri rahatlıkla eleyebilirsiniz. Bazı diyaloglarda, boşluktan sonra söylenmiş cümle yes/no ile başlar. Bu da arayacağınız ifadenin bir evet/hayır sorusu olduğunu gösterir. Bu durumu fark ettiğinizde seçeneklerde yardımcı fiille başlayan soruları incelemek cevabı bulmada yeterli olacaktır. Ama bu değişmez bir kural değildir. Yes/no ile başlayan cevapların soruları her zaman yardımcı fiil başta olacak şekilde kurulmayabileceğinden yanılma payını dikkate almalısınız. Konuşmada kim, hangi şahıs, birinci mi yoksa ikinci şahıs mı, boş bırakılan yerde konuşmuş onu belirlemelisiniz. Çünkü her iki taraf da farklı yönlerden aynı konuyu işlemek zorundadır. Konuşan kişinin ihtiyacı nedir bunu iyi tespit etmelisiniz. Boşluktan önce ve sonraki cümlelerin zamanının boşlukta da aynen devam etmesi gerekir Dolayısıyla zaman uyumsuzluğu gösteren seçenekler elenmiş olur.

PARÇAYA UYMAYAN CÜMLE

…’nci – …’ncu sorularda anlam bakımından parçaya uymayan cümleyi bulunuz. Bu grupta sizlere, sadece bir konunun işlendiği beş cümleden oluşan bir paragraf verilmektedir. Sizden o cümlelerden parçanın bütününe uymayanını bulmanız istenmektedir. Bütün cümlelerin bir bütünlük içinde olduğunu zannedebilirsiniz çünkü sorular çok profesyonelce hazırlanmıştır. Dikkat etmeniz gerekenler: Okuduğunuz paragraf tek bir konuyla ilgilidir. Cümleler sırasıyla giderken eğer hepsi de aynı konuyla ilgili diyorsanız kaçırdığınız bir şey var demektir. O yüzden anlam bütünlüğü içinde tekrar cümleleri sentez etmelisiniz. Bazen de bulduğumuz cümlenin çok sonraları anlatılması gereken bir şeyden söz edebilir. Hep aynı konudan bahsederken bambaşka bir şeye geçiş yapılmış olabilir. Bazen de konu bütünlüğü, anlatım sırasında hiçbir sorun yoktur fakat zaman uyumsuzluğu vardır. Özneye de dikkat etmelisiniz.

Reklam Alanı 5

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

YDS Sınavı 2017 Sonbahar Dönemi
17 Eylül 2017 Pazar

Üye OlŞifremi Unuttum

Popüler Yazılar
YDS Önemli Linkler